Manuálna konfigurácia

Manuálna konfigurácia


1.
V ponuke ovládacieho panela stlačte tlačidlo OK.
2.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Manuálna konfigurácia) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Manuálna konfigurácia) vyberte položku Network config. (Sieťová konfigurácia) a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Manuálna konfigurácia) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Manuálna konfigurácia) vyberte položku TCP/IP config (Konfigurácia TCP/IP) a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Manuálna konfigurácia) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Manuálna konfigurácia) vyberte položku Manual (Ručne) a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Stlačením tlačidla pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Manuálna konfigurácia) zvýšite hodnotu prvej časti IP adresy. Stlačením tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Manuálna konfigurácia) hodnotu znížite. Po nastavení správnej hodnoty stlačte tlačidlo OK. Tento postup zopakujte aj pri ďalších troch častiach IP adresy.
6.
Ak je adresa správna, použite tlačidlo ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Manuálna konfigurácia) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Manuálna konfigurácia) na výber položky Yes (Áno) a potom stlačte tlačidlo OK. Krok 5 zopakujte aj pri nastavovaní masky podsiete a predvolenej brány.

-alebo-

Ak je IP adresa nesprávna, použite tlačidlo ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Manuálna konfigurácia) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Manuálna konfigurácia) na výber položky No (Nie) a potom stlačte tlačidlo OK. Podľa kroku 5 nastavte správnu IP adresu a potom krok 5 zopakujte aj pri nastavovaní masky podsiete a predvolenej brány.

HP Color Laserjet CP2020 Manuálna konfigurácia