Automatická konfigurácia

Automatická konfigurácia


HP Color Laserjet CP2020 note Automatická konfigurácia POZNÁMKA:

Možnosť Automatic (Automaticky) je predvoleným nastavením položiek Network config. (Sieťová konfigurácia) a TCP/IP config (Konfigurácia TCP/IP).

1.
V ponuke ovládacieho panela stlačte tlačidlo OK.
2.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automatická konfigurácia) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automatická konfigurácia) vyberte položku Network config. (Sieťová konfigurácia) a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automatická konfigurácia) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automatická konfigurácia) vyberte položku TCP/IP config (Konfigurácia TCP/IP) a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidla ľavej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automatická konfigurácia) alebo pravej šípky (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automatická konfigurácia) vyberte položku Automatic (Automaticky) a potom stlačte tlačidlo OK.

Môže trvať niekoľko minút, kým bude automatická IP adresa pripravená na používanie.

HP Color Laserjet CP2020 note Automatická konfigurácia POZNÁMKA:

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť určité automatické režimy IP adries (napríklad BOOTP, DHCP alebo AutoIP), použite vstavaný webový server alebo program HP ToolboxFX.

HP Color Laserjet CP2020 Automatická konfigurácia