Strana sieťovej konfigurácie

Strana sieťovej konfigurácie


Strana sieťovej konfigurácie obsahuje zoznam aktuálnych nastavení a vlastností sieťovej karty produktu. Ak chcete z produktu vytlačiť stranu sieťovej konfigurácie, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo OK.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Reports (Správy) a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Network report (Správa o sieti) a potom stlačte tlačidlo OK.
HP Color Laserjet CP2020 Strana sieťovej konfigurácie