Konfiguračná strana

Konfiguračná strana


Konfiguračná strana obsahuje zoznam aktuálnych nastavení a vlastností produktu. Ak chcete z produktu vytlačiť konfiguračnú stranu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo OK.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Reports (Správy) a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Config report (Správa o konfigurácii) a potom stlačte tlačidlo OK.
HP Color Laserjet CP2020 Konfiguračná strana