Inštalácia produktu v sieti

Inštalácia produktu v sieti


Spoločnosť Hewlett-Packard odporúča, aby ste na nastavenie ovládačov tlačiarne pre siete použili inštalačný program softvéru HP na disku CD-ROM produktu.

HP Color Laserjet CP2020 note Inštalácia produktu v sieti POZNÁMKA:

Pred začatím inštalácie softvéru musíte pripojiť tlačiareň k sieti.

Tento produkt podporuje sieťové pripojenie 10/100. Sieťový kábel zasuňte do produktu a sieťového pripojenia.

HP Color Laserjet CP2020 owl network connect Inštalácia produktu v sieti

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP Color Laserjet CP2020 Inštalácia produktu v sieti