Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode


podľa normy ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1, VoZ č.: BOISB-0701–00–vyd. 1.0
Názov výrobcu:
Hewlett-Packard Company
Adresa výrobcu:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
prehlasuje, že produkt
Názov produktu:
HP Color LaserJet série CP2020
Regulačný model:2)
BOISB-0701-00
Zahŕňa: CB500A – voliteľný vstupný zásobník na 250 hárkov
Možnosti produktu:
Všetky
Tonerové kazety:
CC530A, CC531A, CC532A, CC533A
je v súlade s nasledujúcimi Technickými údajmi produktu:
BEZPEČNOSŤ:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1: 1993 +A1+A2/EN 60825-1: 1994 +A1 +A2 (Laser triedy 1/Produkt LED) GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – Trieda B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC kapitola 47 CFR, časť 15 triedy B/ICES-003, vydanie 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Doplnkové informácie:
Produkt týmto spĺňa požiadavky Smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/EEC a Smernice o nízkom napätí 2006/95/EC a v súlade s nimi nesie označenie CE HP Color Laserjet CP2020 ce mark 5mm Vyhlásenie o zhode.
Toto zariadenie spĺňa predpisy komisie FCC, časť 15. Jeho prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, 2) zariadenie musí byť schopné prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať neželanú prevádzku.
1) Produkt sa testoval v typickom nastavení so systémami osobných počítačov značky Hewlett-Packard.
2) Z regulačných dôvodov majú tieto výrobky priradené regulačné číslo modelu. Toto regulačné číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom alebo s výrobnými číslami.
Boise, Idaho 83713, USA
December, 2007
Iba pri témach týkajúcich sa regulácie:
Kontakt v Európe
Miestne predajné a servisné stredisko spoločnosti Hewlett-Packard alebo spoločnosť Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Nemecko, (FAX+49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates
Kontakt v USA
Manažér regulovania produktov, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Telefón: 208-396-6000)

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP Color Laserjet CP2020 Vyhlásenie o zhode