Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet

Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet


Tlačové kazety HP LaserJet, ktoré dosiahli odhadovaný koniec svojej životnosti, sa dajú jednoducho vrátiť a recyklovať (bezplatne), a to prostredníctvom partnerov programu HP Planet. Viacjazyčné informácie a pokyny k programu sa pribaľujú ku každej novej tlačovej kazete HP LaserJet a k baleniam spotrebného materiálu. Ešte viac pomôžete obmedziť zaťaženie životného prostredia, keď vrátite viacero kaziet súčasne namiesto ich samostatného dodania.

Spoločnosť HP je odhodlaná poskytovať inovatívne, vysokokvalitné produkty a služby, ktoré sú environmentálne prijateľné, od dizajnu produktu a jeho výroby až po distribúciu, použitie používateľom a recykláciu. Ak sa zúčastňujete programu HP Planet Partners, ubezpečujeme vás, že vrátené tlačové kazety HP LaserJet sú recyklované vhodne tak, aby sa opätovne využili plasty a kovy pre nové produkty a nesmerovali na skládky v podobe miliónov ton odpadu. Keďže táto kazeta sa recykluje a použije sa v nových materiáloch, nebude vám vrátená. Ďakujeme vám za to, že chránite životné prostredie!

HP Color Laserjet CP2020 note Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet POZNÁMKA:

Návratový štítok použite len na vrátenie prázdnej, originálnej tlačovej kazety HP LaserJet. Nepoužívajte ho na vrátenie atramentových kaziet HP, kaziet od iných výrobcov, opätovne napĺňaných alebo prerábaných kaziet, alebo na reklamácie. Informácie o recyklácii atramentových kaziet HP nájdete na adrese http://www.hp.com/recycle.

HP Color Laserjet CP2020 Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet