Spotreba energie

Spotreba energie


Spotreba energie výrazne klesá v režime Pripravené/Spánok, ktorý šetrí prírodné zdroje a peniaze bez negatívneho dopadu na výkon produktu. Plnenie kritérií ENERGY STAR® týmto produktom je uvedené na stránkach s informáciami o produkte a v jeho špecifikačných údajoch. Produkty plniace kritériá sú tiež uvedené na adrese:

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html

HP Color Laserjet CP2020 Spotreba energie