Produkcia ozónu

Produkcia ozónu


Tento výrobok nevytvára ani zanedbateľné množstvá ozónu (O3).

HP Color Laserjet CP2020 Produkcia ozónu