Vrátenie viacerých kaziet naraz (dve až osem)

Vrátenie viacerých kaziet naraz (dve až osem)


1.
Každú tlačovú kazetu HP LaserJet zabaľte do jej pôvodnej krabice a obalu.
2.
Pomocou pásky zlepte spolu maximálne osem krabíc (do 31,8 kg).
3.
Použite jeden predplatený prepravný štítok.

ALEBO

1.
Použite vlastnú vhodnú krabicu alebo požiadajte o zbernú krabicu zadarmo na adrese http://www.hp.com/recycle alebo na čísle 1-800-340-2445 (maximálne pre osem tlačových kaziet HP LaserJet).
2.
Použite jeden predplatený prepravný štítok.
HP Color Laserjet CP2020 Vrátenie viacerých kaziet naraz (dve až osem)