Postup pri recyklácii mimo USA

Postup pri recyklácii mimo USA


Ak chcete participovať na programe recyklácie HP Planet Partners, tak jednoducho sa riaďte pokynmi v recyklačnej príručke (nájdete ju vo vnútri krabice s dodaným tovarom) alebo navštívte webovú lokalitu http://www.hp.com/recycle. Vyberte si krajinu/región, pre ktorú sa chcete dozvedieť o spôsobe vrátenia spotrebného materálu HP LaserJet.

HP Color Laserjet CP2020 Postup pri recyklácii mimo USA