Parametre okolia

Parametre okoliaTechnické údaje prevádzkového prostredia
Prostredie
Odporúčané
Povolené
Teplota
15 až 27 °C
10 až 30 °C
Vlhkosť
20% až 60% relatívna vlhkosť (RH)
10% až 80% RH
Nadmorská výška
Nevzťahuje sa
0 až 3048 m
HP Color Laserjet CP2020 note Parametre okolia POZNÁMKA:

Tieto hodnoty vyplývajú z predbežných údajov. Aktuálne informácie si pozrite na lokalite www.hp.com/support/ljcp2020series.

HP Color Laserjet CP2020 Parametre okolia