Elektrické parametre

Elektrické parametre


HP Color Laserjet CP2020 warning Elektrické parametre VAROVANIE!

Požiadavky na napájanie vychádzajú z odlišností krajín/regiónov, v ktorých sa produkt predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Mohlo by to viesť k poškodeniu produktu a k strate záruky na produkt.


Elektrické parametre
Položka
110-voltové modely
220-voltové modely
Požiadavky na napájanie
100 až 127 V (+/-10%)
50 až 60 Hz (+/-2 Hz)
220 až 240 V (+/-10%)
50 až 60 Hz (+/-2 Hz)
Minimálna odporúčaná kapacita obvodu
6,0 A
3,0 A


Príkon (priemerný, vo wattoch)1,4
Model produktu
Tlač (21 str./min.)2,3
V pripravenom stave2
V režime spánku2
Vypnutá2
Tlačiareň HP Color LaserJet série CP2020
260
13
3,8
0,0

1 Hodnoty vyplývajú z predbežných údajov. Pozrite si lokalitu www.hp.com/support/ljcp2020series, kde nájdete aktuálne informácie.

2 Príkon odráža najvyššie hodnoty, ktoré sa namerali pri farebnej a monochromatickej tlači, keď sa používajú všetky bežné napätia.

3 Rýchlosť tlače tlačiarne HP Color LaserJet série CP2020 je 21 strán za minútu (str./min.) na médiá veľkosti Letter a 20 str./min. na médiá veľkosti A4 pri čiernobielej alebo farebnej tlači.

4 Maximálny tepelný rozptyl všetkých modelov v režime pripravenosti je 41 BTU/hod.

HP Color Laserjet CP2020 Elektrické parametre