Podpora zákazníkov

Podpora zákazníkov


Získajte telefónnu podporu, ktorá je bezplatná počas záručnej doby pre vašu krajinu/oblasť
Pripravte si názov produktu, sériové číslo, dátum zakúpenia a popis problému.
Telefónne čísla krajiny/oblasti sa nachádzajú na letáku, ktorý sa nachádzal v škatuli s produktom alebo na lokalite www.hp.com/support/.
Získajte 24-hodinovú internetovú podporu
www.hp.com/support/ljcp2020series
Získajte podporu pre produkty používané s počítačom Macintosh
www.hp.com/go/macosx
Prevezmite si pomocné softvérové programy, ovládače a elektronické informácie
www.hp.com/go/ljcp2020series_software
Objednanie spotrebného materiálu a papiera
www.hp.com/go/suresupply
Objednanie originálnych súčastí alebo príslušenstva značky HP
www.hp.com/buy/parts
Objednanie dodatočných služieb alebo dohôd o údržbe od spoločnosti HP
www.hp.com/go/carepack
HP Color Laserjet CP2020 Podpora zákazníkov