Opätovné zabalenie produktu

Opätovné zabalenie produktu


Ak sa váš produkt musí premiestniť alebo dodať na iné miesto, podľa nasledujúceho postupu ho opätovne zabaľte.

HP Color Laserjet CP2020 caution Opätovné zabalenie produktu UPOZORNENIE:

Za poškodenie pri preprave, ktoré spôsobilo nedostatočné zabalenie, zodpovedá zákazník. Produkt musí zostať počas prepravy postavený.

Opätovné zabalenie produktu
HP Color Laserjet CP2020 caution Opätovné zabalenie produktu UPOZORNENIE:

Je veľmi dôležité, aby ste pred prepravou produktu vybrali tlačové kazety. Tlačové kazety, ktoré počas prepravy necháte v produkte, sa vysypú a úplne pokryjú produkt tonerom.

V záujme prevencie pred poškodením tlačových kaziet sa nedotýkajte valcov a skladujte ich v originálnom baliacom materiáli alebo tak, aby sa nevystavili svetlu.

1.
Vyberte všetky štyri tlačové kazety a prepravte ich oddelene.
2.
Ak je to možné, použite pôvodný obal a baliaci materiál použitý pri dodaní. Ak ste už zahodili baliaci materiál, obráťte sa na miestnu zásielkovú službu, kde získate informácie o opätovnom zabalení produktu. Spoločnosť HP odporúča, aby ste prepravu zariadenia poistili.
HP Color Laserjet CP2020 Opätovné zabalenie produktu