Formulár servisných informácií

Formulár servisných informácií


KTO VRACIA ZARIADENIE?
Dátum:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Alternatívny kontakt:
Telefón:
Návratná dodacia adresa:
 
 
Špeciálne pokyny pre dodanie:
ČO ODOSIELATE?
Názov modelu:
Číslo modelu:
Sériové číslo:
Pripojte akékoľvek prípadné výtlačky. NEPOSIELAJTE príslušenstvo (príručky, čistiaci spotrebný materiál atď.), ktoré nie je potrebné na dokončenie opravy.
VYBRALI STE TLAČOVÉ KAZETY?
Pred dodaním ich musíte vybrať, pokiaľ vám mechanický problém nebráni v ich vybratí.
[ ] Áno.
[ ] Nie, nemôžem ich vybrať.
ČO JE POTREBNÉ VYKONAŤ? (Ak je to potrebné, pripojte samostatný list.)
1. Popíšte stav zlyhania. (Čo bolo dôvodom zlyhania? Čo ste robili, keď došlo k zlyhaniu? Aký softvér ste používali? Zlyhanie sa opakuje?)
 
2. Ak je zlyhanie občasné, aký dlhý čas uplynie medzi zlyhaniami?
3. Ak je jednotka pripojená ku ktorémukoľvek z uvedených zariadení, uveďte výrobcu a číslo modelu.
Osobný počítač:
Modem:
Sieť:
4. Dodatočné poznámky:
 
AKÝM SPÔSOBOM ZAPLATÍTE ZA OPRAVU?
[ ] V rámci záruky
Dátum zakúpenia/obdržania:
(Pripojte pokladničný doklad alebo prijímacie doklady s originálnym dátumom prijatia.)
[ ] Číslo zmluvy o údržbe:
[ ] Číslo objednávky:
S výnimkou zmluvného a záručného servisu musí akúkoľvek požiadavku o servis sprevádzať číslo objednávky a/alebo podpis oprávnenej osoby. Ak sa na opravu nevzťahujú bežné ceny za opravu, vyžaduje sa minimálna objednávka. Všeobecné ceny za opravy získate kontaktovaním autorizovaného servisného centra HP.
Podpis oprávnenej osoby:
Telefón:
Fakturačná adresa:
 
 
Špeciálne pokyny pre fakturáciu:
HP Color Laserjet CP2020 Formulár servisných informácií