Objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstva

Objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstvaSpotrebný materiál a príslušenstvo
Diel
Číslo dielu
Typ/veľkosť
Tlačové kazety
Informácie o výdrži kaziet nájdete na lokalite www.hp.com/go/pageyield. Skutočná výdrž závisí od spôsobu použitia.
CC530A
Čierna tlačová kazeta s tonerom HP ColorSphere
CC531A
Azúrová tlačová kazeta s tonerom HP ColorSphere
CC532A
Žltá tlačová kazeta s tonerom HP ColorSphere
CC533A
Purpurová tlačová kazeta s tonerom HP ColorSphere
Káble
C6518A
USB 2.0 kábel pre tlačiareň (2-metrový [6,5-stopový] bežný)
Pamäť
CB421A
CB422A
CB423A
64 MB DDR2 144-kolíková SDRAM DIMM
128 MB DDR2 144-kolíková SDRAM DIMM
256 MB DDR2 144-kolíková SDRAM DIMM
Voliteľný zásobník 3
CB500A
Vstupný zásobník na 250 hárkov pre bežné formáty.
Referenčné materiály
5851-1468
HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Príručka so špecifikáciami tlačových médií pre tlačiarne série HP LaserJet) (navštívte lokalitu www.hp.com/support/ljpaperguide)
HP Color Laserjet CP2020 Objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstva