Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre počítač Macintosh

Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre počítač MacintoshZmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh
Zmena nastavení konfigurácie produktu
1.
V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Zmena nastavení, ktoré požadujete v rôznych ponukách.
1.
V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Zmena nastavení, ktoré požadujete v rôznych ponukách.
3.
V ponuke Presets (Predvoľby) kliknite na položku Save as (Uložiť ako) a napíšte názov predvoľby.
Tieto nastavenia sa uložia do ponuky Presets (Predvoľby). Ak chcete použiť nové nastavenia, musíte si vždy po otvorení programu a pri tlači zvoliť uloženú predvolenú možnosť.
Mac OS X V10.2.8
1.
Vo Vyhľadávaní v ponuke Go (Choď) kliknite na Applications (Aplikácie).
2.
Otvorte položku Utilities (Pomocné programy) a potom otvorte položku Print Center.
3.
Kliknite na tlačový front.
4.
V ponuke Printers (Tlačiarne) kliknite na položku Configure (Konfigurovať).
5.
Kliknite na položku Installable Options (Inštalovateľné možnosti).
HP Color Laserjet CP2020 note Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre počítač Macintosh POZNÁMKA:

Nastavenia konfigurácie nemusia byť v Klasickom režime dostupné.

Mac OS X V10.3 alebo Mac OS X V10.4
1.
Z ponuky Apple kliknite na položku System Preferences (Preferencie systému) a potom na položku Print & Fax (Tlač a fax).
2.
Kliknite na položku Printer Setup (Nastavenie tlačiarne).
3.
Kliknite na položku Installable Options (Inštalovateľné možnosti).
Mac OS X V10.5
1.
Z ponuky Apple kliknite na položku System Preferences (Preferencie systému) a potom na položku Print & Fax (Tlač a fax).
2.
Kliknite na položku Options & Supplies (Možnosti a spotrebný materiál).
3.
Kliknite na položku Driver (Ovládač).
4.
Zo zoznamu vyberte ovládač a nakonfigurujte nainštalované možnosti.
HP Color Laserjet CP2020 Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre počítač Macintosh