Zobrazenie vstavaného webového servera (EWS) v systéme Macintosh

Zobrazenie vstavaného webového servera (EWS) v systéme Macintosh


K vstavanému webovému serveru HP (EWS) získate prístup po kliknutí na tlačidlo Utility (Pomocný program), keď zobrazujete tlačový rad. Týmto sa otvorí webový prehliadač, ako napríklad Safari, ktorý umožní používateľovi získať prístup k EWS. K EWS sa môžete tiež dostať priamo tak, že do webového prehliadača napíšete IP adresu siete alebo názov DNS produktu.

Softvér HP USB EWS Gateway, ktorý sa nainštaluje automaticky, taktiež umožňuje webovému prehliadaču získať prístup k produktu, ak sa produkt pripojí pomocou kábla USB. Keď na prístup k vstavanému webovému serveru cez webový prehliadač používate pripojenie USB, kliknite na tlačidlo Utility (Pomocný program).

EWS použite na vykonanie nasledovných úloh:


Zobrazenie stavu zariadenia a zmenu nastavení zariadenia.

Zobrazenie a zmenu sieťových nastavení zariadenia.

Vytlačenie informačných stránok pre zariadenie.

Zobrazenie denníka udalostí zariadenia.
HP Color Laserjet CP2020 Zobrazenie vstavaného webového servera (EWS) v systéme Macintosh