Zmena veľkosti dokumentov alebo tlač na papier vlastnej veľkosti

Zmena veľkosti dokumentov alebo tlač na papier vlastnej veľkosti


Môžete upraviť veľkosť dokumentu, aby vyhovoval odlišnej veľkosti papiera.

1.
V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Print (Tlač).
2.
Otvorte ponuku Paper Handling (Manipulácia s papierom).
3.
V oblasti pre Destination Paper Size (Cieľovú veľkosť papiera), vyberte Scale to fit paper size (Prispôsobiť, aby vyhovovalo veľkosti papiera) a potom vyberte veľkosť z rozbaľovacieho zoznamu.
4.
Ak chcete použiť iba papier, ktorý je menší ako dokument, vyberte Scale down only (Prispôsobiť iba na menšiu veľkosť).
HP Color Laserjet CP2020 Zmena veľkosti dokumentov alebo tlač na papier vlastnej veľkosti