Vytvorenie a používanie predvolieb pre tlač pri počítačoch Macintosh

Vytvorenie a používanie predvolieb pre tlač pri počítačoch Macintosh


Použite klávesové skratky pre tlač na uloženie aktuálnych nastavení ovládača tlačiarne pre opätovné použitie.

Vytvorenie predvoľby pre tlač
1.
V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Print (Tlač).
2.
Vyberte ovládač.
3.
Zvoľte nastavenia tlače.
4.
V okne Presets (Predvoľby) kliknite na Save As… (Uložiť ako…) a napíšte názov predvoľby.
5.
Kliknite na tlačidlo OK.
Používanie predvolieb pre tlač
1.
V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Print (Tlač).
2.
Vyberte ovládač.
3.
V okne Presets (Predvoľby) vyberte predvoľbu pre tlač, ktorú chcete použiť.
HP Color Laserjet CP2020 note Vytvorenie a používanie predvolieb pre tlač pri počítačoch Macintosh POZNÁMKA:

Aby ste použili predvolené nastavenia ovládača tlačiarne, vyberte možnosť Standard (Bežné).

HP Color Laserjet CP2020 Vytvorenie a používanie predvolieb pre tlač pri počítačoch Macintosh