Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera pri počítači Macintosh

Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera pri počítači Macintosh


Môžete tlačiť viac ako jednu stranu na jedinú stranu papiera. Táto funkcia poskytuje cenovo výhodný spôsob tlače návrhov strán.

HP Color Laserjet CP2020 1 2 4up Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera pri počítači Macintosh

1.
V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Print (Tlač).
2.
Vyberte ovládač.
3.
Otvorte ponuku Layout (Usporiadanie).
4.
Vedľa možnosti Pages per Sheet (Počet strán na jednu stranu) vyberte počet strán, ktoré chcete vytlačiť na každú stranu (1, 2, 4, 6, 9 alebo 16).
5.
Kliknite na položku Layout Direction (Poradie strán), ak si chcete zvoliť poradie a umiestnenie strán na liste.
6.
Vedľa možnosti Borders (Okraje) vyberte typ okraja, ktorý bude okolo každej strany na jednej strane papiera.
HP Color Laserjet CP2020 Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera pri počítači Macintosh