Tlač titulnej strany

Tlač titulnej strany


Pre svoje dokumenty môžete vytlačiť samostatnú prednú stranu, na ktorej je označenie (napríklad „Dôverné“).

1.
V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Print (Tlač).
2.
Vyberte ovládač.
3.
Otvorte ponuku Cover Page (Úvodná strana) a potom vyberte, či sa má vytlačiť úvodná strana Before Document (Pred dokumentom) alebo After Document (Za dokumentom).
4.
V ponuke Cover Page Type (Typ úvodnej strany) vyberte správu, ktorú chcete vytlačiť na úvodnej strane.
HP Color Laserjet CP2020 note Tlač titulnej strany POZNÁMKA:

Ak chcete vytlačiť prázdnu úvodnú stranu ako Cover Page Type (Typ úvodnej strany), vyberte možnosť Standard (Štandardné).

HP Color Laserjet CP2020 Tlač titulnej strany