Tlač na obe strany stránky (duplexná tlač)

Tlač na obe strany stránky (duplexná tlač)


HP Color Laserjet CP2020 caution Tlač na obe strany stránky (duplexná tlač) UPOZORNENIE:

Aby sa predišlo zaseknutiu papiera, nevkladajte papier ťažší ako 105 g/m2 (28 lb väzba)

Použite automatickú duplexnú tlač
1.
Vložte dostatočné množstvo papiera do jedného zo zásobníkov a prispôsobte tlačovú úlohu. Ak vkladáte špeciálny papier, ako napríklad hlavičkový, vložte ho jedným z nasledujúcich spôsobov:

Do zásobníka 1 vložte hlavičkový papier prednou stranou nahor a najskôr spodným okrajom.

Do všetkých ostatných zásobníkov vložte hlavičkový papier prednou stranou nadol a vrchným okrajom do zadnej časti zásobníka.
2.
V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Print (Tlač).
3.
Otvorte ponuku Layout (Usporiadanie).
4.
Vedľa možnosti Two-Sided (Obojstranne) vyberte možnosť Long-Edge Binding (Väzba na dlhej hrane) alebo Short-Edge Binding (Väzba na krátkej hrane).
5.
Kliknite na Print (Tlačiť).
Manuálna tlač na obe strany
1.
Vložte dostatočné množstvo papiera do jedného zo zásobníkov a prispôsobte tlačovú úlohu. Ak vkladáte špeciálny papier, ako napríklad hlavičkový, vložte ho jedným z nasledujúcich spôsobov:

Do zásobníka 1 vložte hlavičkový papier prednou stranou nahor a najskôr spodným okrajom.

Do všetkých ostatných zásobníkov vložte hlavičkový papier prednou stranou nadol a vrchným okrajom do zadnej časti zásobníka.
2.
V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Print (Tlač).
3.
Na karte Finishing (Dokončovanie) vyberte položku Manually Print on 2nd Side (Manuálna tlač na druhú stranu).
4.
Kliknite na Print (Tlačiť). Postupujte podľa pokynov v kontextovom okne, ktoré sa zobrazí na obrazovke počítača pred opätovným vložením vychádzajúceho stohu papierov do zásobníka 1 na tlač druhej polovice.
5.
Choďte k tlačiarni a vyberte všetok čistý papier zo zásobníka 1.
6.
Vložte vytlačený stoh papierov do zásobníka 1 potlačenou stranou nahor a najskôr spodným okrajom. Musíte vytlačiť druhú stranu zo zásobníka 1.
7.
Ak sa zobrazí výzva, pokračujte stlačením tlačidla na ovládacom paneli.
HP Color Laserjet CP2020 Tlač na obe strany stránky (duplexná tlač)