Používanie ponuky služieb

Používanie ponuky služieb


Ak je produkt pripojený k sieti, použite kartu Services (Služby), aby ste získali informácie o produkte a stave spotrebného materiálu.

1.
V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Print (Tlač).
2.
Otvorte ponuku Services (Služby).
HP Color Laserjet CP2020 Používanie ponuky služieb