Použitie vodoznakov

Použitie vodoznakov


Vodoznak je upozornenie, ako napríklad „Dôverné“, ktoré je vytlačené v pozadí každej strany dokumentu.

1.
V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Print (Tlač).
2.
Otvorte ponuku Watermarks (Vodoznaky).
3.
Vedľa položky Mode (Režim) vyberte typ vodoznaku, ktorý chcete použiť. Vyberte Watermark (Vodoznak), aby sa vytlačila polopriehľadná správa. Vyberte Overlay (Prekrývať), aby ste vytlačili správu, ktorá nebude priehľadná.
4.
Vedľa položky Pages (Strany) vyberte, či chcete tlačiť vodoznak na všetky strany alebo iba na prvú stranu.
5.
Vedľa položky Text vyberte jednu z bežných správ alebo vyberte možnosť Custom (Vlastná) a do okienka napíšte novú správu.
6.
Vyberte možnosti pre zostávajúce nastavenia.
HP Color Laserjet CP2020 Použitie vodoznakov