Vložte papier a tlačové médiá

Vložte papier a tlačové médiá


Vkladanie do zásobníka č. 1
1.
Otvorte zásobník č. 1.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 01 Vložte papier a tlačové médiá

2.
Ak vkladáte dlhé hárky médií, vytiahnite zásobník s predlžovacou časťou.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 02 Vložte papier a tlačové médiá

3.
V prípade potreby vyklopte predlžovaciu časť.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 03 Vložte papier a tlačové médiá

4.
Úplne roztiahnite vodiace lišty papiera (krok 1) a vložte médiá do zásobníka č. 1 (krok 2). Podľa veľkosti papiera upravte vodiace lišty papiera.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 04 Vložte papier a tlačové médiá

HP Color Laserjet CP2020 note Vložte papier a tlačové médiá POZNÁMKA:

Médiá vkladajte do zásobníka č. 1 stranou určenou na tlač smerom nahor a horným okrajom smerom k produktu.

Vkladanie do zásobníka č. 2 alebo 3
1.
Vytiahnite zásobník z produktu.

HP Color Laserjet CP2020 load tray 01 Vložte papier a tlačové médiá

2.
Posunutím roztvorte vodiace lišty dĺžky a šírky papiera.

HP Color Laserjet CP2020 tw st16 ug Vložte papier a tlačové médiá


Aby ste vložili papier veľkosti Legal, rozšírte zásobník tak, že stlačíte a podržíte stlačenú zarážku rozšírenia zatiaľ, čo potiahnete prednú časť zásobníka smerom k sebe.

HP Color Laserjet CP2020 tw st15 ug Vložte papier a tlačové médiá

HP Color Laserjet CP2020 note Vložte papier a tlačové médiá POZNÁMKA:

Pokiaľ je vložený papier veľkosti Legal, zásobník sa rozšíri za úroveň prednej strany produktu o približne 64 mm (2,5 palca).

3.
Papier vložte do zásobníka a uistite sa, že je rovný vo všetkých štyroch rohoch. Posuňte vodiace lišty dĺžky a šírky papiera tak, aby sa jemne dotýkali stohu papiera.

HP Color Laserjet CP2020 tw st14 ug Vložte papier a tlačové médiá

4.
Zatlačte na papier, aby ste sa uistili, že stoh papiera sa nachádza pod zarážkami limitujúcimi množstvo papiera na bočnej strane zásobníka.

HP Color Laserjet CP2020 tw st06 Vložte papier a tlačové médiá

5.
Zasuňte zásobník do produktu.

HP Color Laserjet CP2020 load tray 02 Vložte papier a tlačové médiá

HP Color Laserjet CP2020 Vložte papier a tlačové médiá