Špeciálne pokyny týkajúce sa papiera alebo tlačových médií

Špeciálne pokyny týkajúce sa papiera alebo tlačových médií


Tento produkt podporuje tlač na špeciálne médiá. Ak chcete dosiahnuť uspokojivé výsledky, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Keď používate špeciálny papier alebo tlačové médiá, skontrolujte, či ste v ovládači tlače nastavili príslušný typ a veľkosť na dosiahnutie najlepších výsledkov tlače.

HP Color Laserjet CP2020 caution Špeciálne pokyny týkajúce sa papiera alebo tlačových médií UPOZORNENIE:

Tlačiarne HP LaserJet používajú fixačné jednotky, ktoré viažu suché častice tonera na papier ako veľmi presné body. Papier HP laser vydrží aj takúto extrémnu teplotu. Použitie papiera pre tlačiarne inkjet, ktorý nie je vhodný pre túto technológiu, by mohlo poškodiť tlačiareň.


Typ médií
Možno
Nemožno
Obálky

Skladovať obálky na rovnom povrchu.

Používať obálky so spojom po celom okraji obálky.

Používať obálky so samolepiacimi prúžkami schválené na používanie v laserových tlačiarňach.

Používať pokrčené, zlepené obálky, obálky so zárezmi alebo inak poškodené obálky.

Používať obálky, ktoré obsahujú zapínanie, úchytky, priesvitné okná alebo natierané okraje.

Používať samolepiace alebo iné syntetické materiály.
Štítky

Používať len štítky bez medzier medzi jednotlivými štítkami.

Používať štítky, ktoré ležia rovno.

Používať len kompletný list štítkov.

Používať štítky so záhybmi, bublinami alebo poškodené štítky.

Tlačiť na listy s chýbajúcimi štítkami.
Fólie

Používať len fólie schválené na používanie v laserových tlačiarňach.

Umiestňovať fólie na rovný povrch po vybratí z tlačiarne.

Používať priesvitné tlačové médiá, ktoré nie sú schválené pre laserové tlačiarne.
Hlavičkový papier alebo predtlačené formuláre

Používať len hlavičkový papier alebo predtlačené formuláre schválené na používanie v laserových tlačiarňach.

Používať hlavičkové papiere s kovovými časťami alebo so silným reliéfom.
Ťažký papier

Používať len ťažký papier schválený na používanie v laserových tlačiarňach, zodpovedajúci hmotnostným špecifikáciám stanoveným pre tento produkt.

Používať ťažší papier, ako sa odporúča v špecifikáciách príslušného média pre tento produkt, s výnimkou papiera od spoločnosti HP schváleného pre tento produkt.
Lesklý alebo natieraný papier

Používať len lesklý alebo natieraný papier schválený na používanie v laserových tlačiarňach.

Používať lesklý alebo natieraný papier určený na používanie v tlačiarňach inkjet.
HP Color Laserjet CP2020 Špeciálne pokyny týkajúce sa papiera alebo tlačových médií