Podporované veľkosti papiera a tlačových médií

Podporované veľkosti papiera a tlačových médií


Produkt podporuje viacero veľkostí papiera a dokáže sa prispôsobiť rôznym médiám.

HP Color Laserjet CP2020 note Podporované veľkosti papiera a tlačových médií POZNÁMKA:

Najlepšie výsledky tlače dosiahnete, ak ešte pred tlačou vyberiete v ovládači tlačiarne príslušnú veľkosť a typ papiera.


Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
Veľkosť
Rozmery
Zásobník 1
Zásobník 2 alebo voliteľný zásobník 3
Letter
216 x 279 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
Legal
216 x 356 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
A4
210 x 297 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
Executive
184 x 267 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
A3
297 x 420 mm
   
A5
148 x 210 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
A6
105 x 148 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
B4 (JIS)
257 x 364 mm
   
B5 (JIS)
182 x 257 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
B5 (ISO)
176 x 250 mm
   
B6 (ISO)
125 x 176 mm
   
16k
184 x 260 mm
195 x 270 mm
197 x 273 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
8,5 x 13
216 x 330 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
4 x 6
107 x 152 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
5 x 8
127 x 203 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
10 x 15 cm
100 x 150 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
Vlastná
(76 – 216) x (127 – 356) mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
Vlastná
(102 – 216) x (153 – 356) mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií


Podporované obálky a pohľadnice
Veľkosť
Rozmery
Zásobník 1
Zásobník 2
Obálka č. 10
105 x 241 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
Obálka DL
110 x 220 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
Obálka C5
162 x 229 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
Obálka B5
176 x 250 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
Obálka Monarch
98 x 191 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
Pohľadnica
100 x 148 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
Dvojitá pohľadnica
148 x 200 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 check Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
HP Color Laserjet CP2020 Podporované veľkosti papiera a tlačových médií