Vzhľad ovládacieho panela

Vzhľad ovládacieho panela


Na ovládacom paneli produktu sa nachádzajú nasledujúce položky.

HP Color Laserjet CP2020 owl cp Vzhľad ovládacieho panela

1
Displej ovládacieho panela: displej poskytuje informácie o produkte. Pomocou ponúk na displeji potvrďte nastavenia produktu.
2
Tlačidlo šípka dozadu (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Vzhľad ovládacieho panela): toto tlačidlo používajte na nasledujúce činnosti:

Ukončenie ponúk ovládacieho panela.

Presunutie sa dozadu na predchádzajúcu ponuku v zozname podponúk.

Posunutie sa naspäť na predchádzajúcu položku ponuky v zozname podponúk (bez uloženia zmien do položky ponuky).
3
Tlačidlo šípka doľava (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Vzhľad ovládacieho panela): toto tlačidlo používajte na prechádzanie cez ponuky alebo zníženie hodnoty, ktorá sa zobrazí na displeji.
4
Tlačidlo OK: stlačením tlačidla OK vykonáte nasledujúce činnosti:

Otvorenie ponúk ovládacieho panela.

Otvorenie podponuky zobrazenej na displeji ovládacieho panela.

Výber položky ponuky.

Vymazanie niektorých chýb.

Začatie tlačovej úlohy ako odozvy na výzvu na ovládacom paneli (napríklad, keď sa na displeji ovládacieho panela zobrazí správa [OK] to print (Vytlačte stlačením tlačidla [OK])).
5
Tlačidlo šípka doprava (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Vzhľad ovládacieho panela): toto tlačidlo používajte na prechádzanie cez ponuky alebo zvýšenie hodnoty, ktorá sa zobrazí na displeji.
6
Tlačidlo zrušenia úlohy (X): stlačením tohto tlačidla zrušíte tlačovú úlohu vždy, keď bliká kontrolka upozornenia, alebo opustíte ponuky ovládacieho panela.
7
Kontrolka pripravenosti (zelená): kontrolka pripravenosti svieti, keď je produkt pripravený na tlač. Bliká, keď produkt prijíma tlačové údaje.
8
Kontrolka upozornenia (jantárová): kontrolka upozornenia bliká, keď produkt potrebuje upozorniť používateľa.
HP Color Laserjet CP2020 Vzhľad ovládacieho panela