Využitie ponúk ovládacieho panela

Využitie ponúk ovládacieho panela


1.
Stlačením OK otvoríte ponuky.
2.
Stlačením tlačidla šípka doľava (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Využitie ponúk ovládacieho panela) alebo šípka doprava (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Využitie ponúk ovládacieho panela) budete prechádzať v zoznamoch.
3.
Stlačením OK vyberiete príslušnú možnosť. Vedľa aktívneho výberu sa zobrazí hviezdička (*).
4.
Stlačením tlačidla šípka dozadu (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Využitie ponúk ovládacieho panela) budete prechádzať dozadu cez podponuky.
5.
Stlačením X opustíte ponuku bez uloženia akýchkoľvek zmien.

Nasledujúce časti opisujú možnosti pre každú z hlavných ponúk:


Ponuka Reports (Správy)

Ponuka System setup (Nastavenie systému)

Ponuka Network config. (Sieťová konfigurácia)

Ponuka Service (Údržba)
HP Color Laserjet CP2020 Využitie ponúk ovládacieho panela