Ponuka Reports (Správy)

Ponuka Reports (Správy)


Ponuku Reports (Správy) použite na tlač správ, ktoré poskytujú informácie o produkte.


Položka ponuky
Popis
Demo page (Ukážková strana)
Vytlačí farebnú stranu, ktorá demonštruje kvalitu tlače.
Menu structure (Štruktúra ponuky)
Vytlačí mapu rozloženia ponúk ovládacieho panela.
Config report (Správa konfigurácie)
Vytlačí zoznam všetkých nastavení produktu. Obsahuje sieťové informácie, keď je produkt pripojený k sieti.
Supplies status (Stav spotrebného materiálu)
Vytlačí stav každej tlačovej kazety, vrátane nasledujúcich informácií:

Približný počet zostávajúcich strán

Približná zostávajúca životnosť kaziet vyjadrená v percentách pre každú farbu

Číslo dielu

Počet vytlačených strán
Network report (Správa o sieti)
Vytlačí zoznam všetkých sieťových nastavení produktu
Usage page (Strana o používaní)
Vytlačí stranu, ktorá zahŕňa stránky vytvorené pomocou jazyka PCL, PCL 6 a emulácie jazyka HP Postscript úrovne 3, stránky, ktoré sa zasekli alebo ich produkt nezobral, monochromatické (čiernobiele) alebo farebné stránky, a oznámi počet stránok.
PCL font list (Zoznam písiem PCL)
Vytlačí zoznam o všetkých písmach PCL, ktoré sú nainštalované.
PS font list (Zoznam písiem PS)
Vytlačí zoznam všetkých písiem PostScript (PS), ktoré sú nainštalované.
PCL6 font list (Zoznam písiem PS)
Vytlačí zoznam o všetkých písmach PCL6, ktoré sú nainštalované.
Color usage log (Denník použitia farby v úlohe)
Vytlačí správu, ktorá obsahuje informácie o mene používateľa, názve aplikácie a používaní farieb pre každú jednotlivú úlohu.
Service page (Servisná stránka)
Vytlačí servisnú stranu.
Diagnostics Page (Diagnostická strana)
Vytlačí stránky kalibrácie a diagnostiky farieb
HP Color Laserjet CP2020 Ponuka Reports (Správy)