Možnosti manuálnej farby

Možnosti manuálnej farby


Manuálne nastavenie farieb použite na nastavenie možností Neutrálne odtiene sivej, Poltón a Nastavenie hrany pre text, grafiku a fotografie.


Možnosti manuálnej farby
Popis nastavenia
Možnosti nastavenia
Poltón
Možnosti Poltón ovplyvňujú rozlíšenie a svetlosť farebného výstupu.

Možnosť Plynulé poskytuje lepšie výsledky pri veľkých jednoliatych tlačených plochách a zlepšuje fotografie zjemňovaním stupňovania farieb. Túto možnosť vyberte, ak sú prioritou rovnomerné a pravidelné plochy.

Možnosť Detailné je užitočná pre text a grafiku vyžadujúce ostré rozlíšenia medzi čiarami alebo farbami alebo pre obrázky obsahujúce vzor alebo vysoký stupeň detailu. Túto možnosť vyberte, ak sú prioritou ostré okraje a detaily.
Neutrálne odtiene sivej
Nastavenie Neutrálne odtiene sivej ovplyvňuje metódu vytvárania sivých farieb použitých v texte, grafikách a fotografiách.

Použitím možnosti Iba čierna sa vytvoria neutrálne farby (sivé a čierne) iba pomocou čierneho tonera. Zabezpečia sa tým neutrálne farby bez farebného posunu. Toto nastavenie je najvhodnejšie pre dokumenty a sivé grafy.

Možnosť 4 farby vytvára neutrálne farby (sivé a čiernu) kombinovaním farieb všetkých štyroch tonerov. Táto metóda vytvára jemnejšie vzostupy a prechody do iných farieb a vytvára najtmavšiu čiernu.
Nastavenie hrany
Možnosť Nastavenie hrany určuje, ako sú zobrazené okraje. Nastavenie hrany má dve časti: prispôsobivé polovičné tieňovania a zachytávanie. Prispôsobivé polovičné tieňovania zvyšuje ostrosť okrajov. Zachytávanie znižuje efekt nesprávneho umiestňovania farebnej plochy jemným prekrývaním okrajov priľahlých objektov.

Možnosť Maximálne je najdôraznejším nastavením zachytávania. Prispôsobivé polovičné tieňovanie je zapnuté.

Možnosť Normálne nastaví zachytávanie na strednú úroveň. Prispôsobivé polovičné tieňovanie je zapnuté.

Možnosť Ľahké nastavuje zachytávanie na najnižšiu úroveň a prispôsobivé polovičné tieňovanie je zapnuté.

Možnosť Vypnuté vypína aj zachytávanie aj prispôsobivé polovičné tieňovanie.
HP Color Laserjet CP2020 Možnosti manuálnej farby