Norma červená-zelená-modrá (sRGB)

Norma červená-zelená-modrá (sRGB)


Norma červená-zelená-modrá (Standard red-green-blue – sRGB) je celosvetová norma farieb, ktorú spoločnosti HP a Microsoft vyvinuli ako spoločný jazyk farieb pre monitory, vstupné (skenery a digitálne fotoaparáty) a výstupné zariadenia (tlačiarne a plotre). Ide o priestor farieb, ktorý sa predvolene používa v produktoch spoločnosti HP, v operačných systémoch spoločnosti Microsoft, na internete a vo väčšine kancelárskeho softvéru. Norma sRGB symbolizuje typický monitor počítača so systémom Windows a je tiež konvergenčnou normou televízorov s vysokým rozlíšením.

HP Color Laserjet CP2020 note Norma červená zelená modrá (sRGB) POZNÁMKA:

Vzhľad farieb na obrazovke môžu ovplyvniť ďalšie faktory, napríklad typ používaného monitora a osvetlenie miestnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti Prispôsobenie farieb.

Najnovšie verzie programov Adobe PhotoShop®, CorelDRAW®, Microsoft Office a mnohých ďalších programov používajú normu sRGB na prenos farieb. Keďže ide o priestor farieb, ktorý sa predvolene používa v operačných systémoch spoločnosti Microsoft, norma sRGB je všeobecne prijímaná. Pokiaľ programy a zariadenia používajú na výmenu informácií o farbách normu sRGB, bežní používatelia môžu spozorovať značne vylepšené prispôsobovanie farieb.

Norma sRGB zlepšuje vašu schopnosť automaticky prispôsobiť farby produktu, monitora počítača a iných vstupných zariadení a eliminuje potrebu stať sa expertom na farby.

HP Color Laserjet CP2020 Norma červená-zelená-modrá (sRGB)