Prispôsobenie farieb pomocou nástroja HP Basic Color Match

Prispôsobenie farieb pomocou nástroja HP Basic Color Match


Nástroj HP Basic Color Match umožňuje nastaviť bodovú farbu tlačeného výstupu. Na tlačenom výstupe môžete napríklad prispôsobiť farbu loga vašej spoločnosti. Môžete uložiť a použiť nové farebné schémy pre špecifické dokumenty alebo všetky tlačené dokumenty, prípadne môžete vytvoriť viacero farebných schém, z ktorých si môžete neskôr vybrať.

Tento softvérový nástroj je k dispozícii pre všetkých používateľov produktu. Pred použitím musíte nástroj prevziať z internetu prostredníctvom programu HP ToolboxFX alebo z disku CD so softvérom, ktorý bol dodaný s produktom.

Podľa nasledujúceho postupu prevezmete nástroj HP Basic Color Match z disku CD so softvérom.

1.
Vložte disk CD do jednotky CD-ROM. Disk CD sa automaticky spustí.
2.
Vyberte možnosť Install more software (Nainštalovať ďalší softvér).
3.
Vyberte položku HP Basic Color Match. Nástroj sa prevezme a sám nainštaluje. Vytvorí sa tiež ikona na pracovnej ploche.

Podľa nasledujúceho postupu prevezmete nástroj HP Basic Color Match prostredníctvom programu HP ToolboxFX.

1.
Otvorte program HP ToolboxFX.
2.
Vyberte priečinok Pomocník.
3.
V časti Nástroje farebnej tlače vyberte položku Základné prispôsobenie farieb. Nástroj sa prevezme a sám nainštaluje. Vytvorí sa tiež ikona na pracovnej ploche.

Nástroj HP Basic Color Match možno po jeho prevzatí a nainštalovaní spustiť pomocou ikony na pracovnej ploche alebo z programu HP ToolboxFX (kliknite na priečinok Pomocník a potom na položky Nástroje farebnej tlačeZákladné prispôsobenie farieb. Nástroj vás bude sprevádzať výberom farieb. Všetky vybraté prispôsobenia farieb sa uložia ako farebná téma, takže k nim v budúcnosti budete mať prístup.

HP Color Laserjet CP2020 Prispôsobenie farieb pomocou nástroja HP Basic Color Match