Prispôsobenie farieb pomocou možnosti View Custom Colors (Zobraziť vlastné farby)

Prispôsobenie farieb pomocou možnosti View Custom Colors (Zobraziť vlastné farby)


Paletu vlastných farieb môžete vytlačiť aj pomocou programu HP ToolboxFX. V časti Nástroje farebnej tlače programu Toolbox kliknite na položku Zobraziť vlastné farby. Prepnite na požadovanú stranu s farbami a vytlačte aktuálnu stranu. V dokumente zmeňte hodnoty červenej, zelenej a modrej farby v ponuke vlastných farieb softvéru, aby sa zhodovali s farbami na palete.

HP Color Laserjet CP2020 Prispôsobenie farieb pomocou možnosti View Custom Colors (Zobraziť vlastné farby)