Prispôsobenie farieb

Prispôsobenie farieb


Pre väčšinu používateľov je tlač farieb sRGB najlepším spôsobom prispôsobenia farieb.

Postup prispôsobovania výstupnej farby tlačiarne k obrazovke počítača je zložitý, pretože tlačiarne a monitory počítačov používajú odlišné metódy vytvárania farieb. Monitory zobrazujú farby s použitím svetelných pixelov, ktoré používajú postup RGB (červené, zelené, modré), ale tlačiarne tlačia farby s použitím postupu CMYK (azúrová, purpurová, žltá a čierna).

Vašu schopnosť prispôsobiť tlačené farby farbám na monitore môžu ovplyvniť viaceré faktory:


Tlačové médium

Farbivá (napríklad atramenty alebo tonery)

Postup tlačenia (napríklad atramentová, tlačiarenská alebo laserová technológia)

Stropné osvetlenie

Odlišné vnímanie farby jednotlivými osobami

Softvérové programy

Ovládače tlačiarne

Operačné systémy počítača

Monitory

Grafické karty a ovládače

Operačné prostredie (napríklad vlhkosť)

Majte tieto faktory na zreteli, ak farby na obrazovke úplne nesedia s vytlačenými farbami.

V tejto časti nájdete informácie o nasledujúcich témach

HP Color Laserjet CP2020 Prispôsobenie farieb