Crearea şi utilizarea presetărilor pentru tipărire în Macintosh

Crearea şi utilizarea presetărilor pentru tipărire în Macintosh


Utilizaţi presetările pentru tipărire pentru a salva setările curente ale driverului imprimantei pentru utilizare ulterioară.

Crearea unei presetări pentru tipărire
1.
În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).
2.
Selectaţi driverul.
3.
Selectaţi setările imprimantei.
4.
În caseta Presets (Presetări), faceţi clic pe Save As… (Salvare ca…) şi introduceţi numele presetării.
5.
Faceţi clic pe OK.
Utilizarea presetărilor pentru tipărire
1.
În meniul File (Fişier), faceţi clic pe Print (Tipărire).
2.
Selectaţi driverul.
3.
În caseta Presets (Presetări), selectaţi presetarea pentru tipărire pe care doriţi să o utilizaţi.
HP Color Laserjet CP2020 note Crearea şi utilizarea presetărilor pentru tipărire în Macintosh NOTĂ:

Pentru a utiliza setările implicite ale driverului imprimantei, selectaţi Standard.

HP Color Laserjet CP2020 Crearea şi utilizarea presetărilor pentru tipărire în Macintosh