Rezolvarea problemelor ín cazul utilizării Mac OS X

Rezolvarea problemelor ín cazul utilizării Mac OS X


HP Color Laserjet CP2020 note Rezolvarea problemelor ín cazul utilizării Mac OS X NOTĂ:

Dacă instalaţi produsul utilizând o conexiune USB, nu conectaţi cablul USB la dispozitiv şi la calculator ínainte de a instala software-ul Conectarea cablului USB va determina sistemul Mac OS X să instaleze automat produsul, dar instalarea nu va fi realizată corect. În acest caz, va trebui să dezinstalaţi produsul, să deconectaţi cablul USB, să reinstalaţi software-ul de pe CD-ROM-ul produsului şi să reconectaţi cablul USB când software-ul vă solicită acest lucru.

Driverul imprimantei nu este listat ín Print Center (Centrul de imprimare) sau ín utilitarul Printer Setup (Configurare imprimantă).
Cauză
Soluţie
Software-ul produsului nu a fost instalat sau a fost instalat incorect.
Asiguraţi-vă că fişierul PPD din imprimantă se află ín următorul folder de pe hard disk: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, unde „<lang>” reprezintă codul din două litere al limbii pe care o utilizaţi. Dacă este cazul, reinstalaţi software-ul. Pentru instrucţiuni, consultaţi ghidul de iniţiere
Fişierul PPD este corupt.
Ştergeţi fişierul PPD din următorul folder de pe hard disk: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, unde „<lang>” reprezintă codul din două litere al limbii pe care o utilizaţi. Reinstalaţi software-ul. Pentru instrucţiuni, consultaţi ghidul de iniţiere

Numele produsului, adresa IP sau numele de imprimantă Bonjour nu apare ín lista de imprimante din Print & Fax Center (Centru de imprimare şi fax) sau din utilitarul Printer Setup (Configurare imprimantă).
Cauză
Soluţie
Este posibil ca imprimanta să nu fie gata.
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablurile, imprimanta este pornită şi ledul Ready (Gata) este aprins. Dacă vă conectaţi printr-un hub USB sau Ethernet, íncercaţi să vă conectaţi direct la calculator sau să utilizaţi alt port.
Este posibil să fie selectat un tip de conexiune incorect.
Asiguraţi-vă că este selectat USB, IP Printing (Imprimare IP) sau Bonjour, ín funcţie de tipul de conexiune.
Numele imprimantei, IP-ul şi/sau gazda Bonjour sunt incorecte.
Imprimaţi o pagină de configurare (consultaţi Pagini informative). Verificaţi dacă numele, adresa IP şi gazda Bonjour din pagina de configurare corespund cu valorile din Print Center (Centrul de imprimare) sau utilitarul Printer Setup (Configurare imprimantă).
Cablul de interfaţă poate fi defect sau de calitate slabă.
Înlocuiţi cablul de interfaţă cu un cablu de calitate superioară.

Driverul nu configurează automat imprimanta ín Print Center (Centrul de imprimare) sau ín utilitarul Printer Setup (Configurare imprimantă).
Cauză
Soluţie
Este posibil ca imprimanta să nu fie gata.
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablurile, imprimanta este pornită şi ledul Ready (Gata) este aprins. Dacă vă conectaţi printr-un hub USB sau Ethernet, íncercaţi să vă conectaţi direct la calculator sau să utilizaţi alt port.
Software-ul imprimantei nu a fost instalat sau a fost instalat incorect.
Asiguraţi-vă că fişierul PPD pentru imprimantă se află ín următorul folder de pe hard disk: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, unde „<lang>” reprezintă codul din două litere al limbii pe care o utilizaţi. Dacă este cazul, reinstalaţi software-ul. Pentru instrucţiuni, consultaţi ghidul de iniţiere
Fişierul PPD este corupt.
Ştergeţi fişierul PPD din următorul folder de pe hard disk: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<LANG>.LPROJ, unde „<lang>” reprezintă codul din două litere al limbii pe care o utilizaţi. Reinstalaţi software-ul. Pentru instrucţiuni, consultaţi ghidul de iniţiere
Cablul de interfaţă poate fi defect sau de calitate slabă.
Înlocuiţi cablul de interfaţă cu un cablu de calitate superioară.

O operaţie de imprimare nu a fost trimisă la imprimanta dorită.
Cauză
Soluţie
Este posibil să se fi íntrerupt coada de imprimare.
Reporniţi coada de imprimare. Deschideţi Print Monitor (Monitorizare imprimare) şi selectaţi Start Jobs (Start operaţii).
Se utilizează un nume de produs, o adresă IP sau un nume de imprimantă Bonjour incorect.
Imprimaţi o pagină de configurare (consultaţi Pagini informative). Verificaţi dacă numele produsului, adresa IP sau numele de imprimantă Bonjour din pagina de configurare corespunde cu numele produsului, adresa IP sau numele de imprimantă Bonjour din Print Center (Centrul de imprimare) sau din utilitarul Printer Setup (Configurare imprimantă).

Un fişier EPS este imprimat cu fonturi incorecte.
Cauză
Soluţie
Această problemă apare ín anumite programe.

Încercaţi să descărcaţi pe imprimantă fonturile conţinute ín fişierul EPS, ínainte de imprimare.

Trimiteţi fişierul ín format ASCII, nu ín format binar.

Nu puteţi imprima de pe un card USB produs de o altă companie.
Cauză
Soluţie
Această eroare apare atunci când nu este instalat software-ul pentru imprimante USB.
La adăugarea unui card USB produs de o altă companie, poate fi necesar să utilizaţi software-ul Apple USB Adapter Card Support. Cea mai nouă versiune a acestui software este disponibilă pe site-ul Apple.

Atunci când vă conectaţi printr-un cablu USB, imprimanta nu apare ín Print Center (Centrul de imprimare) sau ín utilitarul Printer Setup (Configurare imprimantă), după selectarea driverului.
Cauză
Soluţie
Această problemă este cauzată de o componentă software sau hardware.
Depanare software

Verificaţi dacă sistemul dvs. Macintosh acceptă conexiuni USB şi conţine aplicaţia software pentru USB de la Apple.

Verificaţi dacă sistemul dvs. de operare Macintosh este Mac OS X V10.28 sau o versiune superioară.
Depanare hardware

Verificaţi dacă produsul este pornit.

Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul USB.

Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul USB de mare viteză corespunzător.

Asiguraţi-vă că nu aveţi prea multe dispozitive USB consumatoare de energie pe traseu. Deconectaţi toate celelalte dispozitive USB de pe traseu şi conectaţi cablul direct la portul USB de pe calculatorul gazdă.

Verificaţi dacă aveţi pe traseu mai mult de două dispozitive USB nealimentate. Deconectaţi toate celelalte dispozitive USB de pe traseu şi conectaţi cablul direct la portul USB de pe calculatorul gazdă.
HP Color Laserjet CP2020 note Rezolvarea problemelor ín cazul utilizării Mac OS X NOTĂ:

Tastatura iMac este un hub USB nealimentat.

HP Color Laserjet CP2020 Rezolvarea problemelor ín cazul utilizării Mac OS X