Verificarea instalării DIMM-ului

Verificarea instalării DIMM-ului


Porniţi produsul. Verificaţi dacă produsul se află ín starea Ready (Pregătit) după ce a trecut prin secvenţa de pornire. Dacă apare un mesaj de eroare, procedaţi astfel:

1.
Imprimaţi o pagină de configurare. Consultaţi Pagini informative.
2.
Verificaţi secţiunea Installed Personalities and Options (Personalităţi şi opţiuni instalate) din pagina de configurare şi comparaţi-o cu pagina de configurare pe care aţi imprimat-o ínainte de instalarea DIMM-ului.
3.
Este posibil ca DIMM-ul să nu fie instalat corect. Repetaţi procedura de instalare.

-sau-

Este posibil ca DIMM-ul să fie defect. Încercaţi un nou DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 Verificarea instalării DIMM-ului