Reglementări FCC

Reglementări FCC


Acest echipament a fost testat şi s-a stabilit că se încadrează în limitele stabilite pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt destinate să ofere o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare dintr-o instalaţie rezidenţială. Acest echipament generează, foloseşte şi poate emite unde radio. Dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate să cauzeze interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu există nici o garanţie că nu vor surveni interferenţe într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, lucru care se poate determina prin pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţele printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:


Reorientarea sau schimbarea poziţiei antenei de recepţie.

Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor.

Conectarea echipamentului la o priză aflată pe alt circuit decât cel pe care se află receptorul.

Consultarea furnizorului sau a unui tehnician radio/TV experimentat.
HP Color Laserjet CP2020 note Reglementări FCC NOTĂ:

Modificările aduse imprimantei care nu sunt aprobate expres de HP pot anula dreptul utilizatorului de a opera acest echipament.

Pentru a respecta limitările impuse pentru clasa B în partea 15 a regulamentului FCC, trebuie să folosiţi un cablu de interfaţă ecranat.

HP Color Laserjet CP2020 Reglementări FCC