Reambalarea produsului

Reambalarea produsului


Dacă produsul dvs. trebuie mutat sau expediat ín altă locaţie, respectaţi următoarea procedură pentru reambalarea produsului.

HP Color Laserjet CP2020 caution Reambalarea produsului ATENŢIE:

Deteriorarea produsului ín timpul transportului ca urmare a ambalării necorespunzătoare revine ín responsabilitatea clientului. Produsul trebuie să rămână ín poziţie dreaptă ín timpul expedierii.

Reambalarea produsului
HP Color Laserjet CP2020 caution Reambalarea produsului ATENŢIE:

Este extrem de important să scoateţi cartuşele de imprimare ínainte de a expedia produsul. Cartuşele de imprimare rămase ín produs ín cursul expedierii vor curge şi vor acoperi integral produsul cu toner.

Pentru a preveni deteriorarea cartuşelor de imprimare, evitaţi atingerea cilindrilor şi stocaţi-le ín materialul de ambalare original sau astfel íncât să nu fie expuse la lumină.

1.
Scoateţi toate cele patru cartuşe şi separaţi-le la expediere.
2.
Utilizaţi cutia şi ambalajul de expediere originale, dacă este posibil. Dacă aţi aruncat deja ambalajul, contactaţi un serviciu de mesagerie local pentru a obţine informaţii referitoare la reambalarea produsului. HP recomandă asigurarea echipamentului pentru transport.
HP Color Laserjet CP2020 Reambalarea produsului