Acord de licenţă pentru utilizatorul final

Acord de licenţă pentru utilizatorul final


VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS SOFTWARE: Acest Acord de licenţă pentru utilizatorul final („ALUF”) este un contract între (a) dumneavoastră (fie persoană fizică, fie entitatea pe care o reprezentaţi) şi (b) Hewlett-Packard Company („HP”) care reglementează utilizarea produsului software („Software”). Acest ALUF nu este aplicabil dacă există un acord de licenţă separat între dumneavoastră şi HP sau furnizorii săi pentru Software, inclusiv un acord de licenţă în documentaţia online. Termenul „Software” poate să includă (i) suporturile asociate, (ii) un ghid pentru utilizator sau alte materiale imprimate şi (iii) documentaţie „online” sau în format electronic (denumite colectiv „Documentaţia utilizatorului”).

DREPTURILE DE A BENEFICIA DE SOFTWARE SUNT OFERITE NUMAI CU CONDIŢIA SĂ FIŢI DE ACORD CU TOŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ALUF. PRIN INSTALAREA, DESCĂRCAREA SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, SE ÎNŢELEGE CĂ SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI OBLIGAŢIILE CE VĂ REVIN CONFORM PREVEDERILOR ACESTUI ALUF. DACĂ NU ACCEPTAŢI ACEST ALUF, NU INSTALAŢI, NU DESCĂRCAŢI ŞI NU UTILIZAŢI SOFTWARE-UL. DACĂ AŢI CUMPĂRAT SOFTWARE-UL ŞI NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEST ALUF, VĂ RUGĂM SĂ ÎNAPOIAŢI SOFTWARE-UL LA LOCUL DE UNDE L-AŢI CUMPĂRAT ÎN DECURS DE PAISPREZECE ZILE, PENTRU RAMBURSAREA PREŢULUI DE ACHIZIŢIE; DACĂ SOFTWARE-UL ESTE INSTALAT PE, SAU ESTE PUS LA DISPOZIŢIE ÎMPREUNĂ CU, UN ALT PRODUS HP, AVEŢI POSIBILITATEA SĂ ÎNAPOIAŢI ÎN ÎNTREGIME PRODUSUL NEUTILIZAT.

1. SOFTWARE DE LA TERŢI. Software-ul poate să includă, pe lângă software-ul patentat de HP („Software HP”), software sub licenţă de la terţi („Software de la terţi” şi „Licenţă de la terţi”). Orice Software de la terţi vă este oferit sub licenţă în conformitate cu termenii şi condiţiile Licenţei de la terţi corespunzătoare. În general, Licenţa de la terţi se găseşte într-un fişier precum license.txt; dacă nu găsiţi Licenţa de la terţi, contactaţi asistenţa HP. Dacă Licenţele de la terţi includ licenţe care prevăd condiţii de disponibilitate a codului sursă (precum Licenţa publică generală GNU) şi codul sursă corespunzător nu este inclus cu Software-ul, accesaţi paginile de asistenţă pentru produse ale site-ului Web HP (hp.com) pentru a afla cum obţineţi respectivul cod sursă.

2. DREPTURI ACORDATE PRIN LICENŢĂ. Veţi avea următoarele drepturi, cu condiţia să respectaţi toţi termenii şi condiţiile acestui ALUF:

a. Utilizare. HP vă acordă o licenţă de Utilizare a unei copii a Software-ului HP. „Utilizare” înseamnă instalarea, copierea, stocarea, încărcarea, executarea, afişarea sau utilizarea în alt mod a Software-ului HP. Nu aveţi dreptul să modificaţi Software-ul HP sau să dezactivaţi caracteristicile de autorizare sau de control ale Software-ului HP. Dacă acest Software este furnizat de HP în vederea Utilizării cu un produs de prelucrare a imaginilor sau de imprimare (de exemplu, dacă Software-ul este un driver, un firmware sau un program de completare pentru o imprimantă), Software-ul HP poate fi utilizat numai cu produsul respectiv („Produs HP”). Este posibil ca în Documentaţia utilizatorului să fie prevăzute restricţii suplimentare referitoare la Utilizare. Nu aveţi permisiunea să separaţi părţile componente ale Software-ului HP în vederea Utilizării. Nu aveţi dreptul să distribuiţi Software-ul HP.

b. Copiere. Dreptul dumneavoastră de copiere înseamnă că puteţi să faceţi copii de arhivare sau de rezervă ale Software-ului HP, cu condiţia ca fiecare copie să conţină toate avizele referitoare la dreptul de proprietate ale Software-ului HP original şi să fie utilizată numai cu scopul de a beneficia de o rezervă.

3. UPGRADE-URI. Pentru a Utiliza Software-ul HP sub formă de upgrade, actualizare sau supliment (denumite colectiv „Upgrade”), este necesar ca mai întâi să aveţi licenţă pentru Software-ul HP original identificat de HP ca fiind eligibil pentru Upgrade. În măsura în care Upgrade-ul înlocuieşte Software-ul HP original, nu aveţi permisiunea să mai utilizaţi respectivul Software HP. Acest ALUF este valabil pentru fiecare Upgrade, exceptând cazul în care HP prevede alţi termeni referitori la Upgrade. În cazul unei contradicţii între acest ALUF şi ceilalţi termeni, ceilalţi termeni vor prevala.

4. TRANSFER.

a. Transfer la terţi. Utilizatorul iniţial al Software-ului HP poate să facă un transfer unic al Software-ului HP către un alt utilizator. Orice transfer va include toate părţile componente, suporturile de stocare, Documentaţia utilizatorului, acest ALUF şi, dacă este cazul, Certificatul de autenticitate. Transferul nu poate fi un transfer indirect, precum consignaţia. Înainte de transfer, utilizatorul final care primeşte Software-ul transferat trebuie să fie de acord cu acest ALUF. În momentul transferării Software-ului HP, licenţa dumneavoastră îşi pierde valabilitatea în mod automat.

b. Restricţii. Nu aveţi permisiunea să închiriaţi, să daţi în leasing sau să împrumutaţi Software-ul HP sau să Utilizaţi Software-ul HP în oficii sau în regim de partajare a timpului. Nu aveţi permisiunea să acordaţi sublicenţe, să atribuiţi sau să transferaţi în alt mod Software-ul HP, exceptând cele prevăzute în mod expres în acest ALUF.

5. DREPTURI DE PROPRIETATE. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Software-ului şi Documentaţiei utilizatorului sunt deţinute de compania HP sau de furnizorii săi şi sunt protejate prin lege, inclusiv prin legile aplicabile referitoare la dreptul de autor, secretul comercial, patente şi mărci comerciale. Nu vi se permite să eliminaţi din Software elementele de identificare ale produsului, avizul referitor la dreptul de autor sau restricţiile referitoare la proprietate.

6. LIMITARE PRIVIND REFACEREA CODULUI SURSĂ. Nu aveţi permisiunea să refaceţi codul sursă, să decompilaţi sau să dezasamblaţi Software-ul HP, cu excepţia cazului şi numai în măsura în care dreptul de a face acest lucru este permis de legislaţia în vigoare.

7. CONSIMŢĂMÂNTUL DE A UTILIZA DATELE. HP şi filialele sale pot colecta şi utiliza informaţiile tehnice pe care le furnizaţi în legătură cu (i) Utilizarea Software-ului sau a Produsului HP, sau cu (ii) asigurarea serviciilor de asistenţă legate de Software-ul sau Produsul HP. Toate informaţiile respective se vor supune politicii de confidenţialitate a companiei HP. HP nu va utiliza astfel de informaţii într-o formă care vă identifică personal, decât în măsura în care este necesar pentru a îmbunătăţi modul dumneavoastră de Utilizare sau pentru a asigura serviciile de asistenţă.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII. Fără a ţine seama de daunele pe care le-aţi putea suporta, întreaga răspundere a companiei HP şi a furnizorilor săi în condiţiile acestui ALUF şi remediul dumneavoastră exclusiv în condiţiile acestui ALUF se va limita la valoarea mai mare dintre suma pe care aţi plătit-o pentru Produs şi 5,00 USD. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA ÎN VIGOARE, COMPANIA HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE SAU REZULTATE PRIN CONSECINŢĂ (INCLUSIV DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDEREA DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERII, VĂTĂMAREA PERSONALĂ SAU PIERDEREA CONFIDENŢIALITĂŢII) LEGATE ÎN ORICE FEL DE UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE COMPANIA HP SAU ORICARE DINTRE FURNIZORII SĂI AU FOST ÎNŞTIINŢAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE ŞI CHIAR DACĂ REMEDIUL DE MAI SUS NU ÎŞI ATINGE SCOPUL ESENŢIAL. Unele state sau alte jurisdicţii nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau prin consecinţă, astfel încât este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

9. CLIENŢI DIN CADRUL GUVERNULUI S.U.A. În cazul în care reprezentaţi o entitate a Guvernului S.U.A., în conformitate cu FAR 12.211 şi FAR 12.212, veţi primi licenţă pentru Software comercial pentru computer, Documentaţia software-ului pentru computer şi Date tehnice pentru elemente comerciale, în cadrul acordului de licenţă comercială HP.

10. CONFORMITATE CU LEGILE PRIVIND EXPORTUL. Veţi respecta toate legile, normele şi regulamentele (i) care guvernează exportul sau importul Software-ului sau (ii) care restricţionează Utilizarea Software-ului, inclusiv restricţiile referitoare la proliferarea armelor nucleare, chimice sau biologice.

11. REZERVAREA DREPTURILOR. HP şi furnizorii săi îşi rezervă toate drepturile care nu v-au fost acordate în mod expres în acest ALUF.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 11/06

HP Color Laserjet CP2020 Acord de licenţă pentru utilizatorul final