Ustawianie zaawansowanych opcji druku

Ustawianie zaawansowanych opcji druku


Aby wykonać następujące zadania, otwórz sterownik drukarki i kliknij kartę Zaawansowane.

Jak to zrobić
Kroki do wykonania
Wybieranie zaawansowanych opcji druku
We wszystkich sekcjach, kliknij bieżące ustawienie, aby uaktywnić listę rozwijaną umożliwiającą zmianę ustawienia.
Zmiana liczby drukowanych kopii
HP Color Laserjet CP2020 note Ustawianie zaawansowanych opcji druku UWAGA:

Jeśli używany program nie posiada funkcji ustawiania liczby kopii, istnieje możliwość zmiany liczby kopii w sterowniku.

Zmiana tego ustawienia ma wpływ na liczbę kopii we wszystkich zleceniach drukowania. Po wydrukowaniu zlecenia, przywróć oryginalną wartość ustawienia.

Otwórz sekcję Papier/odbiór, a następnie wprowadź liczbę kopii do wydrukowania. W przypadku dwóch lub większej liczby kopii istnieje możliwość sortowania stron.
Drukowanie kolorowego tekstu jako czarnego zamiast drukowania w odcieniach szarości
a) Otwórz sekcję Opcje dokumentu, a następnie otwórz sekcję Funkcje drukarki. b) Z listy rozwijanej Drukuj wszystkie teksty w czerni wybierz opcję Włączona.
Ładowanie papieru firmowego lub papieru z nadrukiem w taki sam sposób dla wszystkich zleceń, niezależnie od ustawienia druku jedno- lub dwustronnego
a) Otwórz sekcję Opcje dokumentu, a następnie otwórz sekcję Funkcje drukarki. b) Z listy rozwijanej Alternatywny tryb papieru firmowego wybierz opcję Włączony. c) Załaduj papier do urządzenia w taki sam sposób, jak dla zlecenia druku dwustronnego.
Zmiana kolejności wydruku stron
a) Otwórz sekcję Opcje dokumentu, a następnie otwórz sekcję Układ. b) Z listy rozwijanej Kolejność stron wybierz opcję Od pierwszej do ostatniej, aby wydrukować strony w kolejności w jakiej znajdują się one w dokumencie, lub wybierz opcję Od ostatniej do pierwszej, aby wydrukować strony w odwrotnej kolejności.
HP Color Laserjet CP2020 Ustawianie zaawansowanych opcji druku