Ustawianie opcji wykańczania dokumentów

Ustawianie opcji wykańczania dokumentów


Aby wykonać następujące zadania, otwórz sterownik drukarki i kliknij kartę Wykończenie.

Jak to zrobić
Czynności do wykonania
Drukowanie po obu stronach (dupleks)
Kliknij opcję Drukuj po obu stronach. Jeśli dokument będzie oprawiony wzdłuż górnej krawędzi, kliknij opcję Odwracaj strony górą.
Drukowanie broszury
a) Kliknij opcję Drukuj po obu stronach. b) Na liście rozwijanej Układ broszury kliknij opcję Łączenie lewej krawędzi lub Łączenie prawej krawędzi. Wartość opcji Stron na arkusz zostanie automatycznie zmieniona na 2 strony na arkusz.
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
a) Wybierz liczbę stron na arkusz z listy rozwijanej Stron na arkusz. b) Wybierz właściwe wartości dla opcji Drukuj ramki stron, Kolejność stronOrientacja.
Wybieranie orientacji strony
a) W obszarze Orientacja kliknij pole Pionowa lub Pozioma. b) Aby wydrukować stronę w odwrotnym ułożeniu, kliknij pole Obróć o 180 stopni.
HP Color Laserjet CP2020 Ustawianie opcji wykańczania dokumentów