Anulowanie bieżącego zlecenia druku z poziomu oprogramowania

Anulowanie bieżącego zlecenia druku z poziomu oprogramowania


Na ekranie może się na krótko pojawić okno dialogowe z opcją anulowania zadania drukowania.

Jeśli z oprogramowania zostało wysłanych do drukarki kilka żądań, mogą one oczekiwać w kolejce drukowania (np. w programie Menedżer wydruku systemu Windows). Zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących anulowania polecenia drukowania w komputerze.

Jeśli zlecenie drukowania oczekuje w kolejce drukowania (w pamięci komputera) lub w buforze drukarki (Windows 2000, XP lub Vista), należy je usunąć z poziomu komputera.

W systemie Windows 2000, XP oraz Windows Vista kliknij menu Start, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy; lub kliknij menu Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki, aby otworzyć bufor drukarki. Wybierz zlecenie, które ma być anulowane, a następnie w menu Dokument naciśnij pozycję Anuluj lub Usuń. Jeśli zlecenie nie zostanie usunięte, może być konieczne wyłączenie i ponowne uruchomienie komputera.

HP Color Laserjet CP2020 Anulowanie bieżącego zlecenia druku z poziomu oprogramowania