Podsieci

Podsieci


Po przydzieleniu danej organizacji sieciowego adresu IP określonej klasy przyjmuje się, że w danej lokalizacji jest nie więcej niż jedna sieć. Administratorzy sieci lokalnych dzielą sieci na kilka różnych podsieci. Podział sieci na podsieci zazwyczaj umożliwia zwiększenie wydajności i lepsze wykorzystanie ograniczonej przestrzeni adresów sieciowych.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet CP2020 Podsieci