Konfiguracja parametrów protokołu IP

Konfiguracja parametrów protokołu IP


Parametry konfiguracyjne IP mogą być określane ręcznie lub pobierane automatycznie z serwera DHCP lub BOOTP przy każdym włączeniu urządzenia.

Jeśli nowe urządzenie po włączeniu nie może pobrać prawidłowego adresu IP z sieci, przyjmuje automatycznie domyślny adres IP. W małych sieciach prywatnych nadawane są adresy IP z zakresu od 169.254.1.0 do 169.254.254.255. Adres IP urządzenia jest podany na stronie konfiguracji oraz w raporcie sieci. Zobacz Menu panelu sterowania.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet CP2020 Konfiguracja parametrów protokołu IP