TCP/IP

TCP/IP


Podobnie jak ludzie używają wspólnego języka do komunikowania się, sposoby komunikacji pomiędzy komputerami i innymi urządzeniami w sieci są określane przez pakiet protokołów TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP Color Laserjet CP2020 TCP/IP