Strona konfiguracji

Strona konfiguracji


Strona konfiguracji przedstawia bieżące ustawienia i właściwości urządzenia. Aby wydrukować stronę konfiguracji z urządzenia, należy wykonać następujące kroki.

1.
Naciśnij przycisk OK na panelu sterowania.
2.
Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję Raporty, a następnie naciśnij przycisk OK.
3.
Za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję RAPORT KONFIGUR, a następnie naciśnij przycisk OK.
HP Color Laserjet CP2020 Strona konfiguracji